Тендерлар

Эшитиш имконияти чекланган болалар учун махсус мактабларга керакли ускуналарини харид қилиш бўйича тендер иштирокчилари техник...

Эшитиш имконияти чекланган болалар учун махсус мактабларга керакли ускуналарини харид қилиш бўйича тендер иштирокчилари техник...